Banner
Doku Kültürü Nedir?
Doku kültürü, dokuların ve hücrelerin canlının dışında (ex vivo) sıvı, yarı-katı veya katı besin yeri kullanılarak yetiştirilmesi. Doku kültürü hücre kültürüyle aynı anlama gelecek şekilde kullanılabildiği gibi, canlıdan alınan doku parçasının in vitro olarak yetiştirilmesi anlamına da gelmektedir.

Canlı vücudundan bağımsız olarak, belirlenen şartlar altında tutulabilen hücrelere istenen uygulamalar yapılmakta ve sonuçları daha objektif olarak izlenebilmektedir. Bu açıdan günümüzde doku kültürü hücre biyolojisi araştırmalarında çok önemli bir yere sahiptir.
 
 
 
Pro WEB