Banner
BOTANİK EXPO 2016 YILINDA ANTALYA’DA...
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Dünya Botanik Expo"su 2016 yılında "EXPO 2016 ANTALYA" adıyla ülkemizde düzenlenecektir.

Bu çerçevede Uluslararası Botanik EXPO’ların düzenlenmesi için yetkili iki kurum olan BIE (Uluslararası Sergiler Bürosu)
ve AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği)’nden onay alınması gereklidir. BIE’ye Türkiye 2004 yılında üye olmuştur.“Uluslararası Botanik Sergileri” başvurusunda yetkili diğer kurum AIPH’dir. EXPO’nun yapılacağı ülkenin bu
kuruma üye olma şartı bulunmaktadır. Bu sebeple, Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
30.12.2008 tarihli onayı ile AIPH’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve AIPH de bu başvuruyu kabul etmiştir. 2008 yılı
itibariyle de temel adımlar atılmaya başlanmış ve EXPO 2016 Antalya Projesine yol haritası olması amacıyla Antalya
Valiliği öncülüğünde, Antalya İli EXPO 2016 Yönergesi oluşturulmuş ve Yönerge kapsamında EXPO Meclisi ve EXPO İcra
Kurulu çalışmalarına başlamıştır.

2009 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan EXPO Meclisi, Antalya Valisi’nin başkanlığında 38 kurumun temsilcilerinden oluşmaktadır. Yapılan çalışma toplantılarında EXPO Antalya’nın içeriği belirlenmiştir. Botanik EXPO’lar kapsamında yer
alacak ve 6 ay devam edecek olan EXPO 2016 ANTALYA’da değişik ülke katılımları ile yapılacak bahçe ve genel rekreasyon
alanları bulunacaktır. “Çiçek ve Çocuk” teması ile gerçekleştirilecek EXPO organizasyonu, bu teması ile de farkındanlık
yaratacaktır.

EXPO alanının sergi sonrasında da sürekli ziyarete açık kalacak olması bu alanın 21. yüzyıl boyunca turizm ve tanıtım
faaliyetleri için kullanılmasını mümkün kılacaktır. Bu sayede, kültür turizmi açısından Antalya ve Türkiye’ye büyük
bir katkı sağlayacaktır. EXPO’ya katılacak 100’den fazla ülke ve kuruluşların oluşturacakları temalı bahçeler için yapılacak  çeşitli yatırım ve giderler; EXPO süresince düzenlenecek olan kongre, forum sempozyum, sosyal ve kültürel etkinlikler vb. 20.000 civarında organizasyon, hem Antalya ve komşu illerimize hem de ülke ekonomisine olumlu etkileri olacaktır. Antalya ve Türkiye’nin tüm dünyada tanıtımını yapmakla birlikte özellikle bölgemizin ekonomik ve ticari hayatına önemli derecede katkılar sağlayacaktır. EXPO’ya 5 milyon yabancı,   3 milyon da yerli turistin gelmesi tahmin edilmektedir.

EXPO organizasyonu, şehrimizin ve ülkemizin tarım ve turizm potansiyelinin daha farklı ve geniş kitlelere tanıtımında önemli rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticiler Birliği (AIPH) gibi uluslararası kuruluşların önemli toplantılarına ev sahipliği yapılacaktır. EXPO 2016 hazırlıkları çerçevesinde gerek yerel, gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar ile oluşturulan diyalog ve işbirliği ortamı ülkemiz ve bölgemiz adına gelecekte yapılacak organizasyonlar için önemli bir referans noktası olacaktır.

EXPO 2016 Antalya organizasyonu, Antalya ve Türkiye’nin karşısına çıkan tarihi bir fırsattır. Türkiye, tarihinde ilk kez bir EXPO organizasyonu düzenleyecektir ve bu EXPO da Antalya’da gerçekleşecektir. Dünyada yapılan EXPO organizasyonlarına baktığımızda bu organizasyonlar düzenlendikleri kentlerin kimliğine itibar kazandırmışlardır. Bu Antalya için de böyle olacaktır. Öncellikle tüm kent hatta komşu iller bu fırsatı çok iyi değerlendirmelidir.

EXPO 2016 Antalya kapsamında;

·        EXPO'yu 5 milyon turistin ziyaret etmesi, bunun 2 milyonunun sadece EXPO amacıyla Türkiye'ye gelmesi
beklenmektedir.

·        Her bir turistin ortalama 500 Euro'luk turlarla Türkiye'ye geleceği varsayımıyla toplam getiri:
 1 Milyar Euro olacaktır.

·        EXPO'yu 3 milyon yerli turistin ziyaret etmesi beklenmektedir.

·        EXPO'ya katılacak ülkelerin ve kuruluşların bahçelerini oluşturma maliyetleri ile EXPO sürecinde
 yapacakları yatırım ve giderlerin ortalama 2.000.000 Euro civarında olacağı öngörülmektedir.

·        EXPO'ya 100 ülkenin katılacağı beklendiğinden bu faaliyetlerin toplam getirişi 2.000.000x100=200 milyon
Euro olacaktır.

·         Altı aylık süreçte yaklaşık 20.000 sosyal-kültüreI etkinlik yapılacak, böylece sosyal ve kültürel hayat
hareketlenecektir.

·        Tüm bu faaliyetler Antalya'nın ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır.

·        EXPO hazırlık ve faaliyet sürecinde önemli sayılabilecek bir istihdam oluşturulacaktır.

·        EXPO sonrası için Antalya önemli bir çekim ve ziyaret merkezi kazanmış olacağından katkısı
 yıllarca devam edecektir.

EXPO 2016 Antalya’nın düzenleneceği alan ile ilgili olarak bütün alternatifler dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşlar
ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yetkili birimler tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış ve uygun olabilecek iki yer belirlenmiştir.

AIPH Başkanı Sayın Doeke FABER, AIPH Genel Sekreteri Sayın Sjaak LANGESLAG ve AIPH Pazarlama ve Sergiler Komitesi
Başkanı Sayın Shinya WADA'dan oluşan AIPH heyeti 18-21 Şubat 2011 tarihlerinde EXPO 2016 Antalya alternatif alanlarını incelemek üzere ilimizi ziyaret etmişlerdir. Söz konusu ziyaret dahilinde Antalya Havalimanına 7,5 km. uzaklıkta
bulunan Antalya-Serik yolu üzerindeki 1.086 dekarlık Batı Antalya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüne (BATEM) tahsisli
hazine mülkiyetindeki arazi uygun bulunmuştur. Ziyaretin ardından 7 Mart 2011 tarihli resmi yazısı ile AIPH, BATEM arazisinin EXPO alanı olarak kullanılması hususunu onayladıklarını bildirmişlerdir.

EXPO alanı organizasyondan sonra da yaşatılacağı için, bünyesinde barındırdığı ülke bahçelerinin yanı sıra, EXPO Göleti, EXPO Ormanı, EXPO Tepesi, Tarım Müzesi, Seyir Kulesi, Çocuk Adası ve Anfi Tiyatrosu ile ileri yıllarda da bir çekim merkezi olarak ilimizin ve ülkemizin turizm faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

EXPO gerçekleştirme sürecinde çok önemli olan Hükümet Garantisi Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından
BIE Genel Sekreteri Sayın Vicente GONZALES LOSCERTALES’e yazılan mektupla bildirilmiştir.

23 Kasım 2011 tarihinde Paris'de gerçekleştirilen BIE Genel Kurulu'nda Antalya’da 2016 yılında A1 seviyesinde Botanik EXPO düzenlemek amacıyla tek aday olarak katılarak Expo 2016 bayrağını teslim alınmıştır. Söz konusu Genel Kurul’da nihai karar alınmasını müteakip tanıtım faaliyetlerine de hız verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye ve yurtdışında düzenlenen birçok uluslararası organizasyonlara katılım sağlanmaktadır.

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde 14 Aralık 2011 -14 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen A2B1 seviyesindeki “Expo  Royal Flora Ratchaphruek 2011” Sergisine, Orta Anadolu Süs bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tür bahçesi ile katılım sağlanmıştır. Birbirinden orjinal bitkilerden oluşan 2.000 m²’lik Türk Bahçesi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanmıştır.

27-31 Mart 2012 tarihleri arasında AIPH Bahar Toplantısı Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 28 Mart 2012tarihinde düzenlenen açılış toplantısında “Expo’ların Şehirlere Etkisi ve EXPO 2016 Antalya” konulu özel bir oturum düzenlenerek, Expo organizasyonları konusunda tecrübeli uluslararası uzmanlar tarafından dünyada düzenlenen Expo organizasyonları konusunda bilgiler verilmiştir.

Hollanda’nın Venlo şehrinde 5 Nisan 2012- 7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen ve 6 ay süreli A1 seviyesindeki Expo Floriade 2012 Venlo Botanik Expo’suna ülkemizin ulusal katılım organizasyonu Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından sağlanmıştır. Bu kapsamda, sergi alanında ülkemize tahsis edilmiş olan toplam 1.000 m²’lik alanda geleneksel motiflerin modern malzemelerle yorumlandığı bir Türk Bahçesi yapılmıştır. 19 Nisan 2012 tarihinde; Türkiye ve Hollanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 400 ncü yılı vesilesiyle, Venlo Expo Floriade 2012 Türk Bahçesi’nin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hollanda Kraliçesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Garanti Bankası’nın 2002’den bu yana düzenlediği Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 78. toplantısı, 27 Nisan 2012 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. “Antalya’ya Yeni Bir Fırsat: EXPO 2016 - Çiçek ve Çocuk Kenti Antalya” başlıklı toplantıda, Dünya Botanik Sergisi’nin süreci, Antalya’nın geleceğindeki rolü ve şehre sağlayacağı katkılar tartışılmıştır. Çiçek yetiştiriciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Hollanda’dan iki uzman; Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Doeke Faber ve International Destination Strategies Yönetici Ortağı Hans Van Driem, EXPO hakkındaki deneyim ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.

Expo 2016 Antalya’ya ilişkin yasal mevzuatın ve süreci işletecek tüzel kişiliğin oluşturulması hususları önem arz etmektedir.
Bu bağlamda 6358 Sayılı Expo 2016 Antalya Kanunu 10 Kasım 2012 tarihli  Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Eklenme Tarihi: 25/12/2012
 
:: Diğer Haberler + tüm haberleri gör
 
- İletişim Bilgileri
19/03/2018
 
- Flower Show Türkiye 24 Kasım - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
16/11/2016
 
- Flower Show Türkiye 26 Kasım - 29 Kasım 2015 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
07/10/2015
 
- Doku Kültürü Bilgilendirme
05/01/2015
 
- Flower Show Türkiye Süs Bitkileri
10/12/2013
 
- Flower Show Türkiye 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
05/07/2013
 
- AĞACIN TARİHİNE NOT DÜŞÜLDÜ
14/02/2013
 
- YENİ TRENDLER BAHÇE DÜNYASI 2013’TE
14/02/2013
 
- ‘BENİM DE BİR DİKİLİ AĞACIM OLSUN’
14/02/2013
 
- ÇİÇEKLER TASARRUF SAĞLIYOR
14/02/2013
 
- Büyükşehirler küresel ısınmayı hızlandırıyor...
09/02/2013
 
- TEMA Vakfından Sevgililer Günü için...
09/02/2013
 
- Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak sıkça sorulan sorular;
25/12/2012
 
- Flowershow 2012 - İFM / İSTANBUL Fuarımızdan ilk görüntüler...
12/12/2012
 
- Bitki Koruma Ürünlerinin Eczanelerde Satışı ile İlgili Açıklama
07/12/2012
 
- Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda İçin Zirai İlaç Denetimi
07/12/2012
   
 
 
 
 
Pro WEB