Banner
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak sıkça sorulan sorular;
Söz konusu Yönetmelik zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, ticaretini ve depolanmasını yapanların kayıt altına alınması, bu materyallerin üretim yerlerinde kontrollerin yapılması yurtiçindeki hareketlerinin izlenmesi, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağını bulunarak gerekli tedbirleri zamanında almayı amaçlamıştır.

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak sıkça sorulan sorular;

Söz konusu Yönetmelik zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, ticaretini ve depolanmasını yapanların kayıt altına alınması, bu materyallerin üretim yerlerinde kontrollerin yapılması yurtiçindeki hareketlerinin izlenmesi, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağını bulunarak gerekli tedbirleri zamanında almayı amaçlamıştır.

 

Soru: Bitki Pasaportu Sisteminde yer alan Nihai Tüketici tanımının açıklaması nedir?

Cevap: “Bitki Pasaportu sistemi ve Operatörlerin Kayıt altına alınması hakkında Yönetmelikte geçen nihai tüketiciden kasıt; aldığı üretim materyalini çoğaltmamak amacıyla sadece kendi ihtiyacı için kullanmak üzere satın alanları ifade eder.

 

Soru: Bitki Pasaportu Sistemine kayıt ve pasaport hangi üretim materyallerine basılır?

Cevap: Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 1 başlığı altındaki listelenmiş üretim materyallerinin hareketinde nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar bitki pasaportu eşlik etmek zorundadır. Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan madde 1 başlığı dışındaki üretim materyallerinin hareketinde (süs bitkileri üreticileri de dahil olmak üzere) ise nihai tüketici tanım kapsamı dışında kalan profesyonel üreticilere (kayıtlı operatörlere) satanlar operatör olarak başvurularını ilgili müdürlüklere yaparak Bitki Pasaportu Sistemine kayıtlarını yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Soru: Orman fidanlıkları ile ilgili Bitki Pasaportu Sisteminin uygulanması nasıl yapılır?

Cevap: Orman fidanlıklarının Bitki Pasaportu Sistemine kaydı konusundaki uygulamalar; 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 40’ıncı maddesi kapsamında 25/07/2007 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolde dikkate alınarak yürütülecektir. Bu protokolün 5. maddesinin “a” bendine göre Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmez. Bu durumda adı gecen orman fidanlıkları gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapıldıktan sonra Bitki Pasaportu Sistemine kaydedilir. Kayıt Sertifikası Orman Müdürlükleri/Fidanlıkları adına düzenlenir. Yıllık denetimler sonucu Bitki Pasaportu basma yetkisi Orman Müdürlüklerine/Fidanlıklarına verilir.” denilmektedir. İl Orman Müdürlüğü yeniden yapılandırılmada orman fidanlığı şeklinde yapılandırılmış ise, orman fidanlıkları adına işlemler yürütülür.

Orman fidanlıkları için yapılacak müracaatlar alındıktan sonra üretim yerleri ile diğer bitki sağlığı kontrolleri yapılır, uygun bulunması durumunda ise sisteme kaydı gerçekleştirilip kayıt sertifikası düzenlenir.

 

Soru: Orman fidanlıklarına kayıt sertifikasını diğerlerinden farklı özelliği var mıdır?

Cevap: Kayıt Sertifikasının düzenlenmesi Bakanlığımızın görev alanları içerisinde yer almakta olup orman fidanlıkları için özel bir kayıt sertifikası bulunmamaktadır. Bitki pasaportu kayıt sisteminde kullanılan yazılım programı yurt genelinde aynı olup sistem orman fidanlıkları içinde aynı kayıt sertifikasını vermektedir.

 

Soru: Orman fidanlıklarının bitki pasaportlarını kimler basacaktır?

Cevap: Kayıt Sertifikası düzenlenen orman fidanlığının bitki pasaportu basma yetkisi talep etmesi halinde üretim parsellerinin bulunduğu orman fidanlığına yetki verilir. Ayrıca müdürlüklerimizde de basılabilir.

 

Soru: Orman fidanlıklarının bitki pasaportu basacakları üretim materyalleri nelerdir?

Cevap: Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alanüretim veya çoğaltım materyallerinin kaydı esas alınmaktadır. Orman fidanlıklarının kaydında Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan üretim materyalleri dikkate alınmalı dolayısıyla Bitki pasaportu sistemi, söz konusu fidanlığın yetiştirdiği tüm bitki veya bitkisel ürünün kaydını esas almamaktadır.

 

Soru: Orman fidanlıklarından istenen belgeler nelerdir?

Cevap: Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolün 5. maddesinin “a” bendine istinaden Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmeyecektir.

 

Soru: Bitki pasaportu basma işlemleri ne zaman ve üretim materyallerinin ne kadarına basılır?

Cevap: Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi üretime başlanılmadan önce operatörün beyanı ve operatörün üretim yerinde yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkan ve neticesinde uygun bulunan üretim materyallerinin onayı ile kayıt sistemi gerçekleşmektedir. Operatörün üretim yılı içerisinde tüm üretim miktarı dikkate alınarak kayıt yapılmalı ve bu üretim materyalinin satışa sunulması aşamasında satılacak kadarına Bitki pasaportu düzenlenmelidir.

 

Soru: Üretim yerinde veya üretim materyalinde karantinaya tabi bir etmene rastlanılması durumunda neler yapılmalıdır?

Cevap: Üretim yerinde karantinaya tabi bitki hastalık ve zararlıların bulunması durumunda Bitki Pasaportu Kayıt Sistemine dâhil edilmeyerek, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hareket edilmelidir. Aynı parselde tüplü ya da açık köklü üretimlerde nematod analizi yönünden bulaşıklık durumlarında bitki sağlığı riskleri dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Sisteme kayıtta parsel çok büyük ve üretimler arasında nematod bulaşma riskini elemine edecek yeterli izolasyon mesafesi bulunması durumunda parsel A-B-C diye bölümlendirilebilir.

 

Soru: Bitki pasaportu kayıt siteminde ilçe müdürlüklerinin yetkilendirilmesi durumunda müracaatlar nasıl değerlendirilmelidir?

Cevap: Operatörün arazi kontrolleri ve kayıtları müdürlüğünüzce de yürütülebileceği gibi yetkilendireceğiniz ilçe müdürlükleri, kendi ilçesi için yapılmış müracaatları değerlendirebilecektir. Aynı operatörün farklı ilçelerde üretim parselleri mevcutsa; üretim parselinin fazla olduğu ilçeye müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalı diğer ilçede bulunan parselleri için ise o ilçeden yazılı olarak üretim yerinin ve diğer bitki sağlığı kontrollerinin yapıldığına ve uygun bulunduğuna dair bir yazının alınmasından sonra ilgili parselin sisteme işlenmesi gerekmektedir.

 

Kaynak : www.gkgm.gov.tr/birim/bitki.../bitki_pasaportu_sorular.html 

Eklenme Tarihi: 25/12/2012
 
:: Diğer Haberler + tüm haberleri gör
 
- İletişim Bilgileri
19/03/2018
 
- Flower Show Türkiye 24 Kasım - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
16/11/2016
 
- Flower Show Türkiye 26 Kasım - 29 Kasım 2015 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
07/10/2015
 
- Doku Kültürü Bilgilendirme
05/01/2015
 
- Flower Show Türkiye Süs Bitkileri
10/12/2013
 
- Flower Show Türkiye 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında yeniden sektörle buluşacaktır.
05/07/2013
 
- AĞACIN TARİHİNE NOT DÜŞÜLDÜ
14/02/2013
 
- YENİ TRENDLER BAHÇE DÜNYASI 2013’TE
14/02/2013
 
- ‘BENİM DE BİR DİKİLİ AĞACIM OLSUN’
14/02/2013
 
- ÇİÇEKLER TASARRUF SAĞLIYOR
14/02/2013
 
- Büyükşehirler küresel ısınmayı hızlandırıyor...
09/02/2013
 
- TEMA Vakfından Sevgililer Günü için...
09/02/2013
 
- BOTANİK EXPO 2016 YILINDA ANTALYA’DA...
25/12/2012
 
- Flowershow 2012 - İFM / İSTANBUL Fuarımızdan ilk görüntüler...
12/12/2012
 
- Bitki Koruma Ürünlerinin Eczanelerde Satışı ile İlgili Açıklama
07/12/2012
 
- Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda İçin Zirai İlaç Denetimi
07/12/2012
   
 
 
 
 
Pro WEB